Regelmæssig aflæsning af vandmåler - vandspild

Alle vandaftagere bør i egen interesse aflæse vandmåleren mindst én gang hver anden uge og sammenholde forbruget med sidste uges forbrug.

Skjult brud på vandinstallationen, eller vandspild på grund af dryppende haner og WC’er der løber kan grundet den høje samlede vandpris, blive meget bekostelig for den enkelte vandaftager.

Hvis vandaftageren ikke selv kan foretage aflæsningen, bør han/hun bede om hjælp hos en bekendt eller et familiemedlem.

Når alle vandinstallationer i huset er lukkede skal måleren stå stille.