opdateret den 21. september 2019 

Aflæsning af vandmåler
Vi har erfaret, at flere forbrugere endnu ikke har modtaget aflæsningskortet på dagen for den ønskede aflæsning. Og naturligvis er det i orden, at aflæsningen derfor sker på en senere dato i september måned.

Endvidere gøres opmærksomt på at forbrugere, som har fået en fjernaflæst vandmåler, også skal aflæse og indberette forbruget iht. vejledningen på  aflæsningskortet.

Indledende fusionsforhandlinger med Greve Vandværk
På vor seneste ordinære generalforsamling i april måned 2019, havde en andelshaver stillet forslag om sammenlægning med Greve Vandværk.
Andelshaverens forslag blev vedtaget med overvældende majoritet.
Bestyrelsen havde i årsberetningen netop påpeget, at det koster mere end 500 kr. pr. vandaftager årligt at være et selvstændigt distributionsvandværk.
Bestyrelsen har nu været til det første møde med Greve Vandværk, som er positivt indstillet til en sammenlægning. Greve Vandværk stiller dog som en betingelse, at vi har truffet en endelig beslutning om en fusion før en sammenlægning kan indgås.
Bestyrelsen arbejder således på at denne beslutning kan ske allerede i år, eventuelt ved indkaldelse til 2 ekstraordinære generalforsamlinger.
Sammenslutning kan tidligst ske pr. 1. januar 2021.
Bestyrelsen

 

Ved ledningsbrud eller ved pludselig stop i vandforsyningen
Ved stop i vandforsyningen vent en halv til én hel times tid med at ringe. Kontakt herefter vandværkets tilsynsførende, entreprenør Orla Jørgensen, på tlf. 3190 9602

 

Vedrørende spørgsmål til den fremsendte regning, ejerskifte, vandforbrug og måleraflæsning
Kontakt Vandværkets administrationsselskab Microwa abc på tlf. 7026 9326 eller skriv e-mail til abc@microwa.dk 

 

Vedrørende målerproblemer
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 bedst efter kl. 18:00 eller skriv e-mail til ksv-vand@live.dk

 

Vedrørende nybyggeri eller ombygning/ændring af eksisterende anlæg
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 bedst efter kl. 18:00 eller skriv e-mail til ksv-vand@live.dk

 

Vedrørende øvrige spørgsmål
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 bedst efter kl. 18:00 eller skriv e-mail til ksv-vand@live.dk

 

Bankforbindelse: Sydbank A/S reg. 6818 konto nr. 0001116481