siden er senest opdateret den 22. februar 2019 

Årets generalforsamling afholdes den 30. april 2019. Indkaldelse udsendes med posten medio april måned.

Kogeanbefalingen fra Greve Kommune er ophævet
På grund af en vandprøve fra en nedlagt prøvehane, der udviste en højere værdi af coliforme bakterier end tilladt, udstedte Greve Kommune en øjeblikkelig kogeanbefaling af vandet i går. Kontrolprøverne i dag fredag viste ingen overskridelse af en micro bakteologisk forurening.
Der er foretaget omfattende kontrolmålinger både hos Greve Vandværk, ude hos forbrugerne i de yderste områder af ledningsnettet, samt på selve ledningsnettet, alle disse målinger viser, at vandet er rent, der har ikke på noget tidspunkt været en micro bakteologisk forurening af vandet.

Ny tilsynsførende
Efter mange års virke som tilsynsførende for vandværket, har smedemester Jørgen Olsen valgt at gå på pension.
Vandværkets nye tilsynsførende er entreprenør Orla Jørgensen, som sammen med sin makker Christian, i de seneste par år, har udført alt grave og rørarbejdet for vandværket.
Vandværkets bestyrelse glæder sig til samarbejdet med Orla Jørgensen.

Ved ledningsbrud eller ved pludselig stop i vandforsyningen
Ved stop i vandforsyningen vent en halv til én hel times tid med at ringe. Kontakt herefter vandværkets tilsynsførende, entreprenør Orla Jørgensen, på tlf. 3190 9602.

Vedrørende spørgsmål til den fremsendte regning, ejerskifte, vandforbrug og måleraflæsning
Kontakt Vandværkets administrationsselskab Microwa abc på tlf. 7026 9326 eller skriv e-mail til abc@microwa.dk 

Vedrørende målerproblemer
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 bedst efter kl. 18:00 eller skriv e-mail til ksv-vand@live.dk

Vedrørende nybyggeri eller ombygning/ændring af eksisterende anlæg
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 bedst efter kl. 18:00 eller skriv e-mail til ksv-vand@live.dk.

Vedrørende øvrige spørgsmål
Kontakt vandværkets formand Mogens Haugaard Kristensen på tlf. 4615 0948 bedst efter kl. 18:00 eller skriv e-mail til ksv-vand@live.dk.


Bankforbindelse: Sydbank A/S reg. 6818 konto nr. 0001116481